Retrogathering 2008

På Retrogathering 2008 inleddes traditionen med föreläsare genom att arrangera en panel bestående av följande personer:

  • Ulf Beckman, Beckman Innovation
  • Heikki Karbing, HK Electronics
  • Lars Molander, Atari och Commodore
  • Christer Rindeblad, Datormagazin
  • Per Håkansson, Atari, Pac-Man m.m.
  • Patrick Bach, Amuze/DICE med bakgrund på ZX Spectrum

Det kompletta schemat såg ut enligt följande:

Lördag 27 september 2008
10:00 Retrogathering öppnade
11:00 Kval till Pong-SM
12:30 Auktion
14:00 Diskussionspanel
16:00 Musikquiz
17:00 Finalspel i Pong-SM
20:00 Stängning

Söndag 28 september 2008
Inga fasta programpunkter, förutom ett stormöte där det beslutades att bilda Retrogathering Intresseförening, samt därpå följande spontana tävlingar.

Meny: [subpage-view attributes]